Només cal que presentis la teva acreditació.

Si tens el nivell B2 o superior de la tercera llengua escollida només cal que presentis la certificació corresponent a la teva universitat.

Les titulacions reconegudes per acreditar el nivell B2 són les incloses en la Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), fixat pel Consell d’Europa.

AQUESTES SÓN LES CERTIFICACIONS RECONEGUDES:

first

delf

testdaf

celi