AJUTS DEL PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES

El programa PARLA3 de Terceres Llengües, PARLA3, inclou tres tipus d’ajuts que hauràs de
sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

agaur_bn

MODALITAT A

És l’ajut perquè paguis part de les despeses de la matrícula de la prova d’acreditació del nivell B2. Per poder-lo rebre, has de presentar el certificat acreditatiu d’haver superat la prova.

Les proves d’acreditació per a les quals es pot demanar ajut són el CLUC (prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) i les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

 

MODALITAT B

És l’ajut per ajudar-te a pagar el curs de formació si no tens el nivell B2. Preveu un import màxim de 350 euros per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) que rebràs quan presentis el certificat de superació del curs a partir de l’assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.

 

MODALITAT C

Pots demanar aquest ajut si tens concedida una beca Equitat en el tram 1 o una beca general del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport (MECD). És per pagar el curs o els cursos de formació si no tens el nivell B2. L’import màxim és de 350 euros per nivell
acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) però, a diferència de la modalitat B, rebràs l’ajut quan presentis la matrícula i el rebut de pagament del curs de llengües. Quan finalitzis el curs hauràs de presentar el certificat de superació del curs a partir de l’assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.