AJUTS DEL PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES

El programa PARLA3 de Terceres Llengües, PARLA3, inclou tres tipus d’ajuts que hauràs de
sol·licitar a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

agaur_bn

MODALITAT A

És l’ajut perquè paguis part de les despeses de la matrícula de la prova d’acreditació del nivell B2. Per poder-lo rebre, has de presentar el certificat acreditatiu d’haver superat la prova.

Les proves d’acreditació per a les quals es pot demanar ajut són el CLUC (prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes acreditades per ACLES i les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

 

MODALITAT B

És l’ajut per ajudar-te a pagar el curs de formació si no tens el nivell B2. Preveu un import màxim de 350 euros per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) que rebràs quan presentis el certificat de superació del curs a partir de l’assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.

 

MODALITAT C

Pots demanar aquest ajut si tens concedida una beca Equitat en el tram 1 o una beca general del Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport (MECD). És per pagar el curs o els cursos de formació si no tens el nivell B2. L’import màxim és de 350 euros per nivell
acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) però, a diferència de la modalitat B, els diners se t’avançaran perquè puguis fer
efectiu el pagament a l’inici del curs de llengües. Quan finalitzis el curs hauràs de presentar el certificat Quan finalitzis el curs hauràs de presentar el certificat de superació del curs a partir de l’assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.