Pas 1: Avalua’t:

Si no tens el nivell B2 de la tercera llengua escollida (anglès, francès, alemany o italià) pots comprovar, a través de la plataforma Accesnet, quina nota vas obtenir a l’examen de llengua estrangera de les PAU.

Si la nota de l’examen de llengua estrangera és més baixa de 8, probablement no tens el nivell B2.

    Pas 2: Forma’t:

És el moment que et matriculis en un curs i comencis a formar-te per obtenir el nivell B2 en finalitzar els teus estudis de grau.

Per evitar que això et suposi una despesa extra, tens a la teva disposició una sèrie d’ajuts dels quals et podràs beneficiar si et matricules en alguna de les escoles d’idiomes de les universitats catalanes, a les escoles oficials d’idiomes (EOI) o a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Informa’t del curs que s’adequa millor a les teves necessitats, tenint en compte que l’ajut per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) és per un import màxim de 350 euros.

Consulta les diferents ofertes formatives per trobar aquella que més s’adequa a les teves necessitats, tenint en compte que l’ajut per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2) és per un import màxim de 350 euros.

Pas 3: Acredita’t:

Quan hagis completat el teu recorregut formatiu i ja tinguis coneixements de nivell B2, només hauràs de realitzar una prova acreditativa en el cas que el centre escollit no emeti directament un certificat reconegut en el Mar europeu comú de referència (MECR).

*Els centres indicats anteriorment (escoles d’idiomes de les universitats catalanes, EOI, IOC) emeten els certificats acreditatius reconeguts pel MECR de cada nivell en superar els cursos corresponents .

Taula amb les certificacions reconegudes

flotador

APROFITA ELS DIFERENTS AJUTS QUE POTS SOL·LICITAR

AJUTS A LA FORMACIÓ
La línia d’ajuts preveu un import màxim de 350 euros per nivell acreditat (A2 i B1) o subnivell (B2.1 i B2.2), que rebràs quan presentis el certificat de superació del curs a partir de l’assoliment de les proves corresponents, emès pel centre.

Si tens concedida una beca Equitat en el tram 1 o una beca general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD), rebràs l’ajut quan presentis la matrícula i el rebut de pagament del curs de llengües i quan finalitzis el curs hauràs de presentar el certificat de superació del curs, a partir de la superació de les proves corresponents, emès pel centre.

agaur_bn

AJUTS A LA PROVA CLUC
Si has realitzat una prova d’acreditació del nivell B2 i l’has superat, pots demanar un ajut per pagar les despeses de la matrícula. Les proves d’acreditació per a les quals es pot demanar ajut són el CLUC (prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes acreditades per ACLES i les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

Informa’t aquí dels ajuts del Programa de terceres llengües (hauràs de sol·licitar-los a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR.

CERTIFICATS

AQUESTES SÓN LES CERTIFICACIONS RECONEGUDES:

first

delf

testdaf

celi